สำนักพัฒนานวัตกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ บริษัทดำน้ำดอทคอม จำกัด, บริษัทตรีเพชรฟาร์ม จำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญ(ไม้เด็ด), และวิสาหกิจชุมชนไผ่ทองคำ

สำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ บริษัทดำน้ำดอทคอม จำกัด, บริษัท ตรีเพชรฟาร์ม จำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญ(ไม้เด็ด), และวิสาหกิจชุมชนไผ่ทองคำ เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา โดยในการลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยและธุรกิจร่วมกัน