สำนักพัฒนานวัตกรรม ร่วมหารือการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ภายใต้โครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กับบริษัทราชบุรี พลังงาน

นำโดย ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม, คุณประยุทธ ธงสุวรรณ กรรมการผู้จัดการบริษัทราชบุรี พลังงาน จำกัด, ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (ผู้จัดการโครงการ) พร้อมคณะทำงานเข้าร่วมประชุมหารือในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ภายใต้โครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในวันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม 805 อาคารสำนักงานอธิการบดี