ร่วมหารือการดำเนินงานวิจัยโครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์

ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม และคณะทำงานร่วมหารือการดำเนินงานวิจัยโครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ ในการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าการเกษตรและการเพิ่มผลผลิตเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี