สำนักพัฒนานวัตกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ กลุ่มวังขนาย

สำนักพัฒนานวัตกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ กลุ่มวังขนาย เมื่อวันพุธที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และ ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม กับ ผู้บริหารกลุ่มวังขนาย ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกันระหว่างกัน โดยการลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยและธุรกิจร่วมกันในการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร