ติดต่อเรา


038-390090, 039-310000 ต่อ 6009

038-390-090
   
1. สำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา
   169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

2. สำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
    57 ม.1 ถ.ชลประทาน ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170

เสนอแนะ & สอบถาม