การประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ One World One Ocean : New and More Value of the Sea

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมเป็นประธานการจัดงานการประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ One World One Ocean : New…

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักพัฒนานวัตกรรม ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยบูรพากำหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงานประจำปีการศึกษา 2559 สำนักพัฒนานวัตกรรมจึงได้กำหนดให้มีการประเมินขึ้นในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ สำนักพัฒานวัตกรรม ชั้น…

สำนักพัฒนานวัตกรรมจัดโครงการอบรม “ความเข้าใจข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/ICE 17025:2005”

สำนักพัฒนานวัตกรรมจัดโครงการอบรม “ความเข้าใจข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/ICE 17025:2005” เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา…

ต้อนรับคณะจาก Knowledge Exchange (KX) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม, ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์, ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และทีมงาน ร่วมให้การ ต้อนรับคณะจาก…

สำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร…

สำนักพัฒนานวัตกรรมร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

สำนักพัฒนานวัตกรรมร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนครพนม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานสำนักฯและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ พร้อมเข้ารับฟังบรรยาย จาก ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด…

ผู้อำนวยสำนักพัฒนานวัตกรรมและคณะ ร่วมเดินทางหารือความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 23 มี.ค. – 1 เม.ย. 60

ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยสำนักพัฒนานวัตกรรม, ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และ ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล…

ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม ม.บูรพา ร่วมรายการไลท์นิ่ง ทอล์ค ชุดพิเศษ “ข้าพระบาท” ตอนที่ 108 “ในหลวง ร.9 กับพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม ม.บูรพา, อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา ร่วมรายการ ไลท์นิ่ง ทอล์ค กับ…

Page 1 of 41234