สำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนานวัตกรรม และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมในพระพิธี
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา.