ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม เข้าพบท่านทูตเศรษฐกิจและการค้าสาธารณรัฐประชาชนจีน

ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา นำทีมงานเข้าพบท่านทูตเศรษฐกิจและการค้าสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตเห็ดในประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย