ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม ม.บูรพา ร่วมรายการไลท์นิ่ง ทอล์ค ชุดพิเศษ “ข้าพระบาท” ตอนที่ 108 “ในหลวง ร.9 กับพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม ม.บูรพา, อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา ร่วมรายการ
ไลท์นิ่ง ทอล์ค กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ชุดพิเศษ “ข้าพระบาท” ตอนที่ 108 “ในหลวง ร.9 กับพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณ
ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล”

โดยการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จากผู้ที่มีโอกาสได้ถวายงานเรื่องการประมงบนพื้นที่สูงและเมื่อครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา” จังหวัดชลบุรี เมื่อปี 2527 ซึ่งได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเป็นแนวทางในการพัฒนาของสถาบันฯ
จนมีความเจริญก้าวหน้าสืบเนื่องมาจนปัจจุบัน

ออกกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ทางช่อง 13FAMILY  เวลา 09.00 -09.30 น.

Cr.saisawankhayanying