ผู้อำนวยสำนักพัฒนานวัตกรรมและคณะ ร่วมเดินทางหารือความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 23 มี.ค. – 1 เม.ย. 60

ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยสำนักพัฒนานวัตกรรม, ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
และ ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล ร่วมเดินทางหารือความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีทางทะเลและระบบโลจิสติกส์ การจัดทำต้นแบบ Green University การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
และองค์ความรู้ ตลอดจนการดำเนินงานในกรอบความร่วมมืออื่นๆ
ณ โจวซาน กรุงปักกิ่ง และนครเซี่ยงไฮ้
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 23 มี.ค. – 1 เม.ย. 60 ที่ผ่านมา