หอการค้าจังหวัดจันทบุรีและสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ

หอการค้าจังหวัดจันทบุรีและสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี และมหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการจัดทำยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าภาคการผลิตและการค้าผลไม้ของไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2559