สำนักพัฒนานวัตกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัท ไบโอนาโนออแกนิค จำกัด

มหาวิทยาลัยบูรพา โดยสำนักพัฒนานวัตกรรม กับ บริษัทไบโอนาโนออแกนิค จำกัด ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม…

สำนักพัฒนานวัตกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับบริษัท เซลเลนเนียม (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท จีซี โพลีเทค จำกัด และนายอภิสิทธิ์ เจริญกูล

มหาวิทยาลัยบูรพา โดยสำนักพัฒนานวัตกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับบริษัทเซลเลนเนียม (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทจีซี โพลีเทค จำกัด และนายอภิสิทธิ์ เจริญกูล ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2558…

หอการค้าจังหวัดจันทบุรีและสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ

หอการค้าจังหวัดจันทบุรีและสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี และมหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการจัดทำยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าภาคการผลิตและการค้าผลไม้ของไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามในครั้งนี้ ณ…

สำนักพัฒนานวัตกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจกับ บริษัท MPX Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัยบูรพา โดยศาสตราจารย์นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และ ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม กับ Tom Ma Chairman…

สำนักพัฒนานวัตกรรมและคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดจันทบุรี จัดอบรม Silver Clay Jewelry

สำนักพัฒนานวัตกรรมและคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดจันทบุรี จัดการอบรม Silver Clay Jewelry เมื่อวันที่ 24 มีนาคม…

สำนักพัฒนานวัตกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ กลุ่มวังขนาย

สำนักพัฒนานวัตกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ กลุ่มวังขนาย เมื่อวันพุธที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์สมพล…

สำนักพัฒนานวัตกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ บริษัทดำน้ำดอทคอม จำกัด, บริษัทตรีเพชรฟาร์ม จำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญ(ไม้เด็ด), และวิสาหกิจชุมชนไผ่ทองคำ

สำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ บริษัทดำน้ำดอทคอม จำกัด, บริษัท ตรีเพชรฟาร์ม จำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญ(ไม้เด็ด), และวิสาหกิจชุมชนไผ่ทองคำ เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน…

Page 1 of 11