นวัตกรรมการเปลี่ยนน้ำเค็มเป็นน้ำจืด

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้ทำการวิจัยและสร้างนวัตกรรมบริหารจัดการน้ำเค็มเป็นน้ำจืด จนสามารถนำมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ ที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีทางทะเล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์…

สำนักพัฒนานวัตกรรม ร่วมหารือการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ภายใต้โครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กับบริษัทราชบุรี พลังงาน

นำโดย ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม, คุณประยุทธ ธงสุวรรณ กรรมการผู้จัดการบริษัทราชบุรี พลังงาน จำกัด, ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์…

ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ องค์ความรู้ และการดำเนินงานในกรอบของความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเอง การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม

สำนักพัฒนานวัตกรรม และคณะเทคโนโลยีทางทะเล เข้าร่วมหารือแนวทางความร่วมมือการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ องค์ความรู้ และการดำเนินงานในกรอบของความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเอง การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม ณ Hainan South Chaina…

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม เข้าพบท่านทูตเศรษฐกิจและการค้าสาธารณรัฐประชาชนจีน

ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา นำทีมงานเข้าพบท่านทูตเศรษฐกิจและการค้าสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตเห็ดในประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560…

สำนักพัฒนานวัตกรรม, คณะเทคโนโลยีทางทะเล และบริษัทเซลเลนเนียม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมหารือการดำเนินการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน

สำนักพัฒนานวัตกรรม, คณะเทคโนโลยีทางทะเล และบริษัทเซลเลนเนียม (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมหารือกันในการดำเนินการพัฒนานวัตกรรม เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ภายใต้โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในระบบฟาร์มกุ้ง ในวันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ.2560…

ร่วมหารือ นำเสนอและแลกเปลี่ยนแนวคิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี การร่วมทุน และการดำเนินงานในกรอบของความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านสื่อสร้างสรรค์ในภูมิภาค ณ เมืองไทเป ไต้หวัน

สำนักพัฒนานวัตกรรม พร้อมด้วยคณะดนตรีและการแสดง เข้าร่วมหารือ นำเสนอและแลกเปลี่ยนแนวคิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี การร่วมทุน และการดำเนินงานในกรอบของความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านสื่อสร้างสรรค์ในภูมิภาค ตลอดจนเจรจาธุรกิจ กับ Taipei…

สำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ และก่อให้เกิดรายได้ในชุมชน

วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2559 สำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ และก่อให้เกิดรายได้ในชุมชน ณ ห้องประชุม…

Page 2 of 41234