สำนักพัฒนานวัตกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจกับ บริษัท MPX Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัยบูรพา โดยศาสตราจารย์นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และ ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม กับ Tom Ma Chairman…

สำนักพัฒนานวัตกรรมและคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดจันทบุรี จัดอบรม Silver Clay Jewelry

สำนักพัฒนานวัตกรรมและคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดจันทบุรี จัดการอบรม Silver Clay Jewelry เมื่อวันที่ 24 มีนาคม…

สำนักพัฒนานวัตกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ กลุ่มวังขนาย

สำนักพัฒนานวัตกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ กลุ่มวังขนาย เมื่อวันพุธที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์สมพล…

สำนักพัฒนานวัตกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ บริษัทดำน้ำดอทคอม จำกัด, บริษัทตรีเพชรฟาร์ม จำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญ(ไม้เด็ด), และวิสาหกิจชุมชนไผ่ทองคำ

สำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ บริษัทดำน้ำดอทคอม จำกัด, บริษัท ตรีเพชรฟาร์ม จำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญ(ไม้เด็ด), และวิสาหกิจชุมชนไผ่ทองคำ เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน…

Page 4 of 41234