ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักพัฒนานวัตกรรม 2559

มหาวิทยาลัยบูรพากำหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงานประจำปีการศึกษา 2559 สำนักพัฒนานวัตกรรมจึงได้กำหนดให้มีการประเมินขึ้นในวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2559 ณ…

สำรวจพื้นที่โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2560 ทีมงานจากบริษัทราชบุรีพลังงาน ได้เข้าสำรวจพื้นที่ เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์โซล่าร์เซลล์ ในการวิจัยและสร้างนวัตกรรมใหม่ ภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกรวมรวบเพื่อใช้ในสำหรับประเมินการติดตั้งและแนวโน้มการรับแสงของแผงโซล่าร์เซลล์ รวมถึงการคำนวณโครงสร้างของอาคารเพื่อให้สอดรับกับน้ำหนักอุปกรณ์ที่จะติดตั้ง…

ร่วมหารือการดำเนินงานวิจัยโครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์

ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม และคณะทำงานร่วมหารือการดำเนินงานวิจัยโครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ ในการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าการเกษตรและการเพิ่มผลผลิตเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

สำนักพัฒนานวัตกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัท ไบโอนาโนออแกนิค จำกัด

มหาวิทยาลัยบูรพา โดยสำนักพัฒนานวัตกรรม กับ บริษัทไบโอนาโนออแกนิค จำกัด ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม…

สำนักพัฒนานวัตกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับบริษัท เซลเลนเนียม (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท จีซี โพลีเทค จำกัด และนายอภิสิทธิ์ เจริญกูล

มหาวิทยาลัยบูรพา โดยสำนักพัฒนานวัตกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับบริษัทเซลเลนเนียม (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทจีซี โพลีเทค จำกัด และนายอภิสิทธิ์ เจริญกูล ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2558…

หอการค้าจังหวัดจันทบุรีและสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ

หอการค้าจังหวัดจันทบุรีและสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี และมหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการจัดทำยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าภาคการผลิตและการค้าผลไม้ของไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามในครั้งนี้ ณ…

สำนักพัฒนานวัตกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจกับ บริษัท MPX Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัยบูรพา โดยศาสตราจารย์นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และ ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม กับ Tom Ma Chairman…

สำนักพัฒนานวัตกรรมและคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดจันทบุรี จัดอบรม Silver Clay Jewelry

สำนักพัฒนานวัตกรรมและคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดจันทบุรี จัดการอบรม Silver Clay Jewelry เมื่อวันที่ 24 มีนาคม…

Page 3 of 41234