สำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ และก่อให้เกิดรายได้ในชุมชน

วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2559 สำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ และก่อให้เกิดรายได้ในชุมชน ณ ห้องประชุม…

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักพัฒนานวัตกรรม 2559

มหาวิทยาลัยบูรพากำหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงานประจำปีการศึกษา 2558 สำนักพัฒนานวัตกรรมจึงได้กำหนดให้มีการประเมินขึ้นในวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2559 ณ…

สำรวจพื้นที่โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2560 ทีมงานจากบริษัทราชบุรีพลังงาน ได้เข้าสำรวจพื้นที่ เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์โซล่าร์เซลล์ ในการวิจัยและสร้างนวัตกรรมใหม่ ภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกรวมรวบเพื่อใช้ในสำหรับประเมินการติดตั้งและแนวโน้มการรับแสงของแผงโซล่าร์เซลล์ รวมถึงการคำนวณโครงสร้างของอาคารเพื่อให้สอดรับกับน้ำหนักอุปกรณ์ที่จะติดตั้ง…

ร่วมหารือการดำเนินงานวิจัยโครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์

ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม และคณะทำงานร่วมหารือการดำเนินงานวิจัยโครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ ในการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าการเกษตรและการเพิ่มผลผลิตเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

สำนักพัฒนานวัตกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัท ไบโอนาโนออแกนิค จำกัด

มหาวิทยาลัยบูรพา โดยสำนักพัฒนานวัตกรรม กับ บริษัทไบโอนาโนออแกนิค จำกัด ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม…

สำนักพัฒนานวัตกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับบริษัท เซลเลนเนียม (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท จีซี โพลีเทค จำกัด และนายอภิสิทธิ์ เจริญกูล

มหาวิทยาลัยบูรพา โดยสำนักพัฒนานวัตกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับบริษัทเซลเลนเนียม (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทจีซี โพลีเทค จำกัด และนายอภิสิทธิ์ เจริญกูล ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2558…

หอการค้าจังหวัดจันทบุรีและสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ

หอการค้าจังหวัดจันทบุรีและสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี และมหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการจัดทำยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าภาคการผลิตและการค้าผลไม้ของไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามในครั้งนี้ ณ…

Page 3 of 41234